Ergonomi

Vi holder kurs om ergonomi ute i bedrift, tilpasset deres arbeidssituasjon og utfordringer. Da dette gjerne varierer i forskjellige bransjer og bedrifter.

Kurset inneholder en teoretisk og en praktisk del.

Teoretisk gjennomgang

  • Hva er god ergonomi
  • Hvordan forebygge muskel- og skjelettplager
  • Gjennomgå risikofaktorer og tiltak ved
    • Statisk arbeid – for eksempel pc arbeid
    • Manuelt arbeid – tungt arbeid og arbeid i ugunstige arbeidsstillinger.
    • Vibrasjoner

Praktisk gjennomgang etterpå tilpasset arbeidstakernes arbeidssituasjon.

 

Kursets varighet tilpasses deres behov.