Førstehjelpskurs

Velkommen til kurs i Livreddende Førstehjelp

Målgruppe: Alle ansatte i bedriften, spesielt personer med
skade/ulykkesrisiko i arbeidet.

Innhold:
–  Hjerte-lungeredning
–  Førstehjelp i det daglige
–  Fremmedlegemer i luftveiene
–  Mistanke om hjertesykdom
–  Opptreden på skadested

Kurset kombinerer teoretisk undervisning og praktiske øvelser, og gjennomføres etter retningslinjer fra Norsk Førstehjelpsråd.

Husk å ha på praktiske klær!

Kurset holdes på deres arbeidsplass, eventuelt i våre lokaler.