HMS kurs for ledere

I henhold til Arbeidsmiljølovens §3-5 er arbeidsgiver pålagt å gjennomføre opplæring i helse, miljø og sikkerhet. Kurset er planlagt ut fra en praktisk hverdag med eksempler som den enkelte kan ta med seg i HMS-arbeid i egen bedrift.  

Tema som gjennomgås i kurset: 

Regelverk som regulerer HMS-arbeid  

Psykososialt arbeidsmiljø 

Praktisk systematisk HMS-arbeid 

Risikoanalyse/handlingsplan/tiltak  

Ergonomi 

Sykefraværsoppfølging

 

Kurset blir avviklet:

Registrer din interesse om å delta på kurs under.