Lovpålagt opplæring i håndtering av diisocyanater

Rundt 5000 arbeidstakere i Europa blir syke hvert eneste år med yrkesrelaterte luftveissykdommer. Årsaker til dette er eksponering fra kjemikalier eller produkter som inneholder diisocyanater.  Arbeidstilsynet sier derfor at alle som håndterer diisocyanater i arbeid må ha fullført opplæring i sikker bruk innen 24 august 2023.

Hva lærer du på kurset:

  • Hva regelverket sier om diisocyanater og krav til opplæring
  • Hva diisocyanater er og hvilke egenskaper de har, samt typiske bruksområder
  • Hvorfor diisocyanater kan være helseskadelig
  • Det du må vite om eksponering
  • Helsefare og symptomer du bør kjenne til
  • Kartlegging og risikovurdering

Kurset blir avviklet:

Har du spørsmål om kurset, send gjerne en epost til ragnvald@vitalisklinikken.no