Skikk og bruk på jobb

Dette er et kurs som vi erfarer passer veldig godt til å holde bedriftsinternt. Kurset bidrar ofte til dialog og diskusjon omkring tema vedrørende det psykososiale arbeidsmiljøet. Kurset kan være en fin del av flere ledd innen det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet.

 

Kurset omhandler blant annet;

· Arbeidsmiljøloven, og dens krav til det psykososiale arbeidsmiljøet.

· To overlappende innfallsvinkler; arbeidsgivers omsorgsplikt og arbeidsgivers styringsrett.

· Hvorfor skiller livet på jobb seg drastisk fra livet ellers, og hva vil det egentlig si å være en ansatt?

· Medvirkningsplikten

· Hva kjennetegner det gode arbeidsmiljø og hvordan utvikle langtidsfriske arbeidsplasser?

· Nærværsarbeid og tillit

· Tidstyvene på jobb

 

Kurset har en varighet på 2 timer.

Ta kontakt med oss dersom dette er et kurs som du tror deres bedrift vil kunne ha nytte av.