Det gleder oss å fortelle at vi på Vitalisklinikken har fått en ny medarbeider og kollega;  psykolog Anne Ingebrigtsen Grødahl.

Anne I Grødahl

 

Anne Ingebrigtsen Grødahl var ferdig utdannet psykolog fra Universitetet i Tromsø i 2016. Hun har siden arbeidet ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms. Anne har påbegynt Norsk psykologforenings spesialiseringsprogram. Anne arbeider for tiden med rus og avhengighet ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, og tar imot pasienter på Vitalisklinikken på ettermiddagstid.

 

I behandlingen er Anne opptatt av viktigheten av å skape en god relasjon og arbeidsallianse mellom terapeut og klient. Hun er fleksibel i sin behandlingstilnærming, og har gjennom utdanningen tilegnet seg ulike psykologiske metoder som kan imøtekomme ulike hjelpebehov. Anne arbeider mest ut fra prinsipper basert på kognitiv atferdsterapi. Som psykolog har hun kunnskap om menneskers psykologiske behov, hva som gir god psykisk helse og hva som bidrar til, opprettholder og er virksomt mot psykiske lidelser.

Vitalisklinikken har allerede to psykologer, Heidi Haukebøe Vik og Pål Christian Dybvik, og vi opplever at det er stor etterspørsel etter tilbudet. Derfor er vi veldig glade for at Anne nå skal jobbe hos oss, slik at vi bedre kan imøtekomme dette behovet.

I tillegg til psykologtjenesten har Vitalisklinikken blant annet flere spesialister i allmennmedisin, gynekolog, kirurg, sykepleiere, naprapat, jordmor, gestaltterapeut og ernæringsfysiolog.  Denne tverrfaglige kompetansen og bredden er vi veldig stolt av, noe som gjør oss godt rustet til å kunne hjelpe Hålogalands befolkning med de fleste typer helsemessige utfordringer og problemstillinger. Vi har også bedriftshelsetjeneste, Vitalis bedriftshelsetjeneste, som nyter godt av klinikkens tverrfaglige team.

 

Vi i Vitalisklinikken er veldig glad for å ha fått en slik dyktig medspiller som Anne med på «Vitalis-laget».