På grunn av Helsedirektoratets nye skjerpede regler for å begrense Korona smitte (Covid-19) skal vi utsette alt som kan utsettes av konsultasjoner til etter 26.mars. Dette tidsrommet kan bli utvidet. Disse reglene ble skjerpet 15.mars.  Din time hos oss må derfor utsettes eller omgjøres til en telefontime. Vi har fortsatt åpen, men prøver å gi så mye av helsehjelpen vi kan via telefonkonsultasjoner. Hvis du omfattes av kommunens karantene bestemmelser eller har luftveisinfeksjoner skal du under ingen omstendigheter komme til oss. Nødvendig helsehjelp som ikke kan vente vil fortsatt bli gitt på klinikken. Det er vi som må avgjøre hva som kan vente og hva som ikke kan vente. Ta kontakt med oss på sms, e post eller telefon. Vi har iverksatt strenge smittevern tiltak hos oss. Vi støtter myndighetenes vedtak for å prøve å begrense smittespredningen i befolkningen og for å opprettholde et velfungerende helsesystem. Vi får derfor være kreative og løsnings-orienterte for å kunne hjelpe de som har behov for oss. Med vennlig hilsen teamet på Vitalisklinikken/Vitalis bedriftshelsetjeneste.