Ansatt15Framtida ligger i samarbeid mellom offentlig og privat helsetjeneste. Ventetid på behandling gjør at mange i dag ønsker å få raskere behandling i det private helsevesen. Sykehusene vil i fremtiden måtte ta unna voksende helsekøer og vil ha mindre kapasitet for enklere tilstander.  Vitalisklinikken ønsker derfor å gi et kirurgisk tilbud som et supplement til det offentlige.

Myndighetenes satsning på kreftdiagnostikk og andre store og viktige områder gjør at kirurgene får dårligere tid til enklere kirurgisk behandling. Samtidig pålegges fastlegene stadig nye oppgaver, og mange leger må nedprioritere småkirurgi i allmennpraksis. I et slikt landskap tilbyr Vitalisklinikken og overlege Trond Ellingsen tilbud om kirurgisk behandling.

Trond Ellingsen er spesialist i generell kirurgi, jobber endel med plastisk kirurgi, og er i tillegg en erfaren gastrokirurg. I Vitalisklinikken vil han kunne tilby følgende inngrep;

  • Fjerning av hudsvulster som for eksempel vorter, fibromer, ateromer (cyster) og lipomer (fettkuler).
  • Fjerning av føflekker, både primært, og malignt melanom der det er behov for å fjerne sykt vev rundt selve melanomet.
  • Korreksjon av mindre arr.
  • Inngrodde tånegler.
  • Sterilisering av menn.
  • Mindre plastikkirurgiske inngrep og vurdering med tanke på videre plastikkirurgi
  • Behandling og oppfølgning av hudinfeksjoner.
  • Fjerning av fremmedlegemer
  • Generell sårbehandling og vurdering av sår etter operasjoner.