Sexologisk veiledning og rådgivning ved Vitalisklinikken.

Vitalisklinikken utvider det tverrfaglige tilbudet på klinikken. I september starter Åsa Karlsen med sexologisk- samtale, veiledning og rådgivning ved Vitalisklinikken. Åsa Karlsen er uteksaminert Sexologisk rådgiver fra Universitetet i Agder, campus Grimstad våren 2019. Hun er også sykepleier, med spesialisering innenfor intensivsykepleie og helsesykepleie. Åsa er i en veiledningsprosess med klinisk sexolog/psykolog for deretter å søke om godkjenning som spesialist i sexologisk rådgivning, NACS (Nordic Association of Clinical Sexology).

Vår seksualitet er integrert i vårt følelsesliv, identitet og selvfølelsen og er en grunnleggende drivkraft i livet. Dette virker inn på hvordan vi fungerer på det psykiske og mellommenneskelige plan. Ved seksuelle problemer eller utfordringer virker dette ofte inn på vårt følelsesmessige forhold til oss selv og andre. Sexologi er en tverrfaglig disiplin der psykologi, medisin, sosiologi og kultur spiller stor rolle. Derfor er Åsas samarbeid med andre faggrupper viktig i hennes rolle som Sexologisk rådgiver ved Vitalisklinikken.

Åsa tilbyr sexologisk- samtale, veiledning og rådgivning ved ulike sexologiske problem eller utfordringer. Det er mange utfordringer det kan være aktuelt å søke rådgiving og samtaler om. Eksempler på dette kan være, manglende seksuell lyst, smerter ved samleie, liten eller manglende ereksjon, problemer med orgasme, utfordringer i klimateriet, tørrhet i skjeden og for tidlig sædavgang.
I tillegg til dette kan man ta kontakt hvis man ønsker veiledning i forhold spørsmål om kjønnsidentitet og seksuell tiltrekning, spørsmål om spesielle tenningsmønstre, lyster og tanker eller utfordringer knyttet til sykdom og funksjonsnedsettelse.

I parforhold er det ikke uvanlig at man støter på utfordringer knyttet til intimitet og seksualitet. I slike tilfeller kan det være en fin støtte med samtaler med en sexolog.
Åsa har taushetsplikt, dokumentasjonsplikt og gjennomfører sexologisk rådgivning som er i overensstemmelse med lov for helsepersonell. Det er ikke nødvendig med henvisning fra fastlege hvis man ønsker time hos sexolog.