Reseptfornyelse

Resepten blir levert som en elektronisk resept, du får ikke papirresept, resepten lages elektronisk. Resepten kan brukes hos apotek alt du trenger er å oppgi at du har E-resept og legitimere deg.

Vi gjør oppmerksom på at det kan være noen dagers ventetid på resepter.