Reseptfornyelse

  • *Elektronisk resept, du får ikke papirresept, men resepten lagres elektronisk. Resepten kan brukes hos apotek/bandisjist, alt du trenger er å oppgi at du har E-resept og legitimere deg.
  • Unngå å skrive sensitiv informasjon i merknadsfeltet.