Sykepleierne hos oss tilbyr helsekontroller som vanligvis kan gjennomføres uten å måtte vente på legetime. En slik helsekontroll består av kartlegging av risikofaktorer for hjerte/karsykdom, samt måling av blodtrykk, kolesterol og blodsukker. Dersom en slik undersøkelse avdekker behov for behandling, henvises pasienten til lege ved Vitalisklinikken eller til pasientens fastlege for ytterligere oppfølgning. I tillegg gis råd vedrørende kosthold og ernæring.

Sykepleierne vil også kunne starte allergiutredning med kartlegging og prøvetaking. Et annet arbeidsområde er pasientundervisning for pasienter med kroniske sykdommer, enten i grupper eller for den enkelte pasient.

Vi har også en helsesøster hos oss som kan tilby prevensjonsveiledning.