Vitalisklinikken utvider det tverrfaglige tilbudet på klinikken. Familieterapeut Lill Cathrine Ekra har åpnet timelister for de som ønsker hjelp til famileterapi, relasjonsterapi eller parterapi.

Hun kan gi hjelp til deg eller familien om du trenger noen å snakke og dele tankene dine med. Kanskje trenger dere hjelp med å forbedre kommunikasjon, håndtere konflikter og løse relasjonelle problemer? Det kan dreie seg om hverdagsproblemer, vansker, kriser, håndtere tap, sorg, stress eller andre hendelser i livet. Foreldrekonflikt, atferd, en å dele tanker med på godt og vondt, tankespinn, negative livsmønstre eller det du strever på annen måte. Som familieterapeut kan hun ha samtaler med tilbud om behandling, rådgivning, veiledning, avdekke negative mønstre og endre mønstrene. Hun har fokus på narrativ terapi som tar utgangspunkt i å finne mening i livet ditt gjennom dine egne fortellinger.

Ekra har lang erfaring med å snakke med mennesker i ulike livssituasjoner og kan tilby kompetanse innen:

 

  • Individuell samtaleterapi
  • Familieterapeutiske samtaler
  • Foreldreveiledning ovenfor barn
  • Parterapi
  • Støttesamtaler for å bedre dine relasjoner og tillitt til omgivelsene
  • Personlig veiledning over dine ressurser og muligheter

 

Lill Chatrine vil kombinere det å jobbe ved Vitalisklinikken med en stilling som seniorrådgiver ved statens barnehus ved Politiet i Troms. Hun har tidligere jobbet på Familievernkontoret, i kommunalt barnevern, på NAV og har vært foreleser ved UiT.

 

Hun har en master og bachelor i barnevern og grunnfag i sosiologi. I tillegg har hun videreutdanning i relasjon nettverksterapi. Hun har også flere kurs innen HMS, PMTO, foreldreveiledning, parterapi, sinnemestring, vold, overgrep, rus, relasjons-kompetanse, konflikthåndtering, traumeforståelse og mer i det familieterapeutiske området.

De fleste timene hos Ekra er på 50 minutter og prisen er 1200 kr per avtale.

Første gangs parterapi varer 80 minutter og koster 1800 kr.