Timebestilling

  • Skriv inn fullt navn
  • dd/mm/åå
  • *Beskriv "annen" behandling i merknadsfeltet
  • MM slash DD slash YYYY
  • MM slash DD slash YYYY
  • *Om du ikke har epostadresse skriver du; Har ikke, I dette feltet.
  • Unngå å skrive sensitiv informasjon i merknadsfeltet. Timer som ikke benyttes må avbestilles senest 24 timer før. Hvis de ikke blir avbestilt tidsnok må man regne med å måtte betale for timen i sin helhet.